IEEE Czechoslovakia Section Annual Meeting 2021

Share

Valná hromada Československé sekce IEEE za rok 2021/ Annual meeting of the Czechoslovakia Section IEEE  Date and Time

  Location

  Hosts

  Registration • Date: 21 Jan 2022
 • Time: 02:00 PM to 03:30 PM
 • All times are CET
 • Add_To_Calendar_icon Add Event to Calendar

Informace pro online připojení budou zveřejněny a také rozeslány registrovaným účastníkům./ The link for online connection will be published later and sent to registered participants too.


 • Starts 03 November 2021 05:40 PM
 • Ends 21 January 2022 10:00 AM
 • All times are CET
 • No Admission Charge
 • Menu: I will attend in person., I will participate on-line.


Agenda

(English version follows)

Jednání proběhne od 14:00 do 15:30 v místnosti č. 80 na FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6. Lze se též pripojit on-line. Odkaz pro připojení bude doplněn později a taktéž rozeslán registrovaným.

Program

 • Zdravice od hosta z 8. regionu IEEE k 30. výročí založení sekce
 • Zprávy o aktivitách a o hospodaření
 • Výsledky voleb
 • Různé

Po skončení oficiální části proběhne první schůzka představenstva.

Podmínky  vstupu do budovy: respirátor, doporučován je také antigenní test.

*****

In English

The meeting will take place in room no. 80 at the FEE CTU in Prague, Technicka 2, from 2:00 pm to 3:30 pm. On-line connection is possible too, the link will be published later and sent to registered participants too.

Program

 • Welcome speech from R8 guest to the 30th anniversary of the Section
 • Reports on activities and finance
 • Results of elections
 • Various

Initial meeting of the ExCom will follow.

To enter the room a respirator is mandatory and antigen test recommended.