Plan ravnopravnosti spolova Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Share

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) jedna je od prvih visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj čije je Fakultetsko vijeće usvojilo plan ravnopravnosti spolova. Plan je izrađen u  sklopu projekta CALIPER: Linking research and innovation for gender equality (Obzor 2020). Izradi je prethodila provedba procjene institucionalnog stanja ravnopravnosti spolova. Dobiveni rezultati iskorišteni su za osmišljavanje niza mjera prilagođenih FER-u. Neke od usvojenih mjera poboljšavaju i unapređuju postojeće usluge, a neke predviđaju uspostavu novih usluga za studente i zaposlenike. Područja obuhvaćena mjerama su ljudski potencijali, institucionalno upravljanje, nastava, istraživanje, institucionalna komunikacija, diskriminacija, seksualno uznemiravanje i usluge za studente. U ovom izlaganju opisat će se stanje ravnopravnosti spolova na FER-u, proces izrade plana i neke od predviđenih mjera. Također, osvrnut ćemo se na dobrobit sustavne institucionalne brige o stanju ravnopravnosti spolova za prijavu i provedbu domaćih i međunarodnih projekata.  Date and Time

  Location

  Hosts

  Registration  • Date: 19 Nov 2021
  • Time: 01:00 PM to 02:00 PM
  • All times are (UTC+01:00) Zagreb
  • Add_To_Calendar_icon Add Event to Calendar


  Speakers

Anamari Nakić Anamari Nakić of University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing

Topic:

Plan ravnopravnosti spolova Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Biography:

Anamari Nakić izvanredna je profesorica na Zavodu za primijenjenu matematiku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlena od 2007. godine. Diplomirala je 2006. te doktorirala 2013. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je Državne nagrade za znanost, za popularizaciju znanosti, za 2018. godinu. Sudjelovala je u nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih matematičkih projekata. Vodeća je istraživačica na projektu CALIPER: Linking research and innovation for gender equality (Obzor 2020) te je članica upravnog odbora projekta European Network for Gender Balance in Informatics (COST).

Email: