Data Science Week and Hackathon

Share

15-19/5/22 | שבוע DATA

הפקולטה להנדסה

15/05/2022 09:30 , ההרצאות תתקיימנה באולם הנדסה, הסדנאות והאקתון יתקיימו בגלרית הספריה.


  Date and Time

  Location

  Hosts

  Registration  • Start time: 15 May 2022 08:00 AM
  • End time: 19 May 2022 12:30 PM
  • All times are (GMT+02:00) Israel
  • Add_To_Calendar_icon Add Event to Calendar

https://www.ruppin.ac.il/אירועים/Pages/DATA-WEEK.aspx

https://www.ruppin.ac.il/אירועים/Documents/שבוע%20הדטה%204.pdf

 

  • Starts 01 May 2022 09:19 AM
  • Ends 15 May 2022 09:00 AM
  • All times are (GMT+02:00) Israel
  • No Admission Charge


Agenda

 

https://www.ruppin.ac.il/אירועים/Pages/DATA-WEEK.aspx

 

​​​הנכם מוזמנים להשתתף בשבוע DATA של הפקולטה להנדסה והמחלקה למדעי המחשב והמידע , הכניסה חופשית לסטודנטים וסטודנטיות מכל הפקולוטות.

 

​יום א׳- 15.5

10:30-09:45 | הפייק רפורטר - שימוש בדאטה במאבק בפעילות זדונית באינטרנט

מר אורי קול, עמותת ״מחזקים"

 

10:50-10:30 | "שאני אאסוף?" טעימה מאוצר הנתונים הבלום (אך זמין לחוקרים) של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ד"ר כרמל בלנק, הפקולטה למדעי החברה והקהילה, המרכז האקדמי רופין

 

11:10-10:50 | אילו שיטות למידת מכונה "מככבות" בתחום התחבורה החכמה? - חיפוש התשובה באמצעות ניתוח מלל של מאמרים אקדמיים

ד"ר אילת גל-צור, הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין

 

14:00-12:30 | סדנה ב - AI

ד"ר בני בורנפלד, הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין

הסדנה תתקיים בגלריה של בניין הספרייה

 

15:45-15:00 | מדעי הנתונים למען החברה: הצצה למחקרים במרכז המחקר למדעי הנתונים

פרופ' מור פלג, מרכז מחקר מדעי הנתונים, אוני' חיפה

 

 

17:00-16:15  | השימוש במדעי הנתונים בחברת WIX

מר גלעד ברקן, ראש תחום דאטה, חברת WIX

 

יום ב׳​- 16.5

10:30-09:45 | עקרונות קידוד אופטימלי באסתטיקה מוזיקלית

ד"ר שריג סלע, הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין

 

10:50-10:30 | ניתוח מאפייני שדה הרוח באתר האולימפי 2021

ד"ר יאיר סוארי, הפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין

 

11:10-10:50 | פיתוח אלגוריתם תומך החלטה מבוסס גרף-ידע

ד"ר סיון אלבגלי-קים, הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין

 

13:00-12:15 | התקפות על למידת מכונה

ד"ר בני סלומון, הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין

 

16:00-15:00 | WAZE ​חברה מבוססת דאטה – ההיסטוריה וההתפתחות של - הרצאה אונליין בזום - לכניסה לחצו כאן​

WAZE מר יובל (פג') שמואלביץ', סמנכ"ל

 

20:30-16:30 | האקתון נושא פרסים בלמידת מכונה - ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש

ההאקתון יתקיים בגלריה של בניין הספרייה 

 

יום ​ג׳- 17.5

12:30-11:30 | AI ושירותים חברתיים בינלאומיים - הרצאה אונליין בזום - לכניסה לחצו כאן

Jean Ayoub, Secretary General - ISS

 

15:15-14:30 | שימוש ב AI לטובת מחקר בעבודה סוציאלית בישראל 

ד"ר טליה שוורץ-טיירי, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוני' בן גוריון בנגב

 

יום ד׳- 18.5

10:15-09:30 | שימוש ב AI ב DarkNet

מר רון פורת, מנכ״ל, חברת Ligth

 

11:00-10:30 | דחיסת רשתות קונבולוציה המבוססת על מקומיות של ערכים לרכיבי קצה

פרופ' פרדי גבאי, הפקולטה להנדסה, המרכז האקדמי רופין

 

11:30-11:00 | שילוב תיאוריות פסיכולוגיות ומדעי נתונים להערכה בזמן אמת של סיכון חריף להתאבדות: צעד לקראת הצלת חיים

פרופ' יוסי לוי בלז, המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי, המרכז האקדמי רופין

 

12:45-12:00 | חישובים ממוקדי מעבד לעומת חישובים ממוקדי נתונים

פרופ' אבי מנדלסון, הפקולטה למדעי המחשב, טכניון, מכון טכנולוגי לישראל

 

יום ה׳- 19.5

11:15-10:30 | ביג דאטה בנדל"ן

פרופ' דניאל צ'מנסקי, הפקולטה למנהל עסקים וכלכלה, המרכז האקדמי רופין

 

16:30-12:30 | בניית מנוע למסד נתונים מאפס (סדנה ב NOSQL) - ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש

מר אורן עיני, מנכ״ל ​Hibernating Rhinos 

 

ד"ר דיצה ביימל, ד"ר זהר ברנט-יצחקי, ד"ר עמית רכבי, ד"ר עופר שנער-לבנון, ד"ר מיכל מורג ופרופ' ירון טיקוצי'נסקי​