Delo vodje odbora IEEE: naloge, dobre prakse, poročanje

Share

English: As part of the exchange of experiences and good practices in leading committees at the meeting of the Slovenian section of the IEEE (onsite at Grof, Vransko) , the work of the head (Ales Zamuda) of the IEEE CIS Committee (CH08873) was presented: tasks, good practices, reporting.

Slovensko: V okviru izmenjave izkušenj in dobrih praks pri vodenju odborov na srečanju slovenske sekcije IEEE v gostilni Grof je bilo predstavljeno delo vodje odbora (Aleš Zamuda) IEEE CIS (CH08873): naloge, dobre prakse, poročanje.

Slides URL: https://www.slideshare.net/AlesZamuda/delo-vodje-odbora-ieee-naloge-dobre-prakse-poroanje.  Date and Time

  Location

  Hosts

  Registration  • Date: 06 Jun 2022
  • Time: 05:30 PM to 05:55 PM
  • All times are (UTC+01:00) Ljubljana
  • Add_To_Calendar_icon Add Event to CalendarAgenda

17:30 Aleš Zamuda: Delo vodje odbora IEEE: naloge, dobre prakse, poročanje.

17:55 Razprava in vprašanja.