Prepoznavanje i prevencija mobbinga u radnom okruženju

#ProjectManagement #Mobbing #WIE #business #experience #management #potentials
Share

Spoznaja o mobbingu, obliku psihološkog zlostavljanja na radnom mjestu, je važan problem osobito za mlade stručnjake na početku svojih karijera. Mobbing uključuje strategije poput verbalnog zlostavljanja, društvene izolacije i obmanjivanja, koje stvaraju negativno radno okruženje i mogu imati dugotrajne negativne posljedice na zdravlje žrtve. Mobbing je složen problem i može poprimiti različite oblike, poput vertikalnog, horizontalnog, inverznog i grupnog mobbinga. Ključno je da žrtve ispravno detektiraju obrasce zlostavljanja na vrijeme i znaju kako pravilno reagirati, komunicirati neželjene događaje i pronaći odgovarajuću pomoć. Važnost prepoznavanja i dokumentiranja slučajeva mobbinga te pravodobno pružanje savjeta žrtvama, poput prijavljivanja ponašanja i traženja pravne ili zdravstvene pomoći, važna je ne samo za zaštitu napadnute žrtve već i za promicanje pozitivnog radnog okruženja. Ovo znanje, i svjesnost o mobbingu općenito, postalo je neophodno u današnjem dinamičnom radnom okruženju, koje je obilježeno čestim promjenama radnih mjesta i interakcijama s brojnim novim suradnicima.  Date and Time

  Location

  Hosts

  Registration • Date: 15 Jan 2024
 • Time: 04:00 PM to 05:00 PM
 • All times are (UTC+01:00) Belgrade
 • Add_To_Calendar_icon Add Event to Calendar
If you are not a robot, please complete the ReCAPTCHA to display virtual attendance info.
 • FER
 • Unska 3
 • Zagreb, Grad Zagreb
 • Croatia 10000
 • Building: D
 • Room Number: D-272

 • Contact Event Hosts


  Speakers

Marko Horvat of University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing

Biography:

Dr. sc. Marko Horvat je docent na Zavodu za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Diplomirao, magistrirao i doktorirao u području tehničkih znanosti, polje računarstvo 1999., 2007. odnosno 2013. god. na FER-u s temama iz umjetne inteligencije i mobilnog računarstva. Znanstveni suradnik od 2013. i viši znanstveni suradnik od 2021. u istom znanstvenom području i polju. Nakon stjecanja diplome radio u ICT tvrtkama kao inženjer za razvoj programske podrške, arhitekt programske podrške, voditelj projekata i voditelj odjela za razvoj i produkciju informacijskih sustava. Zapošljava se na FER-u 2008. god. Sudjelovao u brojnim nacionalnim i EU znanstvenim projektima u svojstvu istraživača, stručnjaka i voditelja. Radio kao predavač, viši predavač i prodekan za znanost, vanjsku suradnju i nove studije Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (TVZ) gdje je inovirano nastavni sadržaj i bio voditelj izvanrednog preddiplomskog stručnog studija za računarstvo. Mentorirao je više od 80 studenata i studentica na prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim i stručnim studijima. U svojstvu autora i koautora objavio je više od 90 radova u zbornicima međunarodnih skupova i u međunarodnim časopisima, te poglavlja u knjigama. Objavio je više sveučilišnih i stručnih nastavnih priručnika i udžbenika. Član uredništva međunarodnih časopisa i programskih odbora međunarodnih skupova. Recenzent studijskih programa i projekata. Aktivno se bavi popularizacijom znanosti i STEM područja, a posebice umjetne inteligencije. Održava pozvana predavanja, sudjeluje u stručnim panelima i obrazovnim aktivnostima te istupa u medijima. Njegovo istraživanje poglavito je usmjereno na umjetnu inteligenciju i strojno učenje, te se poglavito bavi automatiziranim rasuđivanjem, predstavljanjem znanja, postupcima dohvaćanja informacija, afektivnim računarstvom i semantičkim webom. Član je stručne udruge IEEE u svojstvu Senior Member i dopredsjednik Odjela za menadžment u tehnologiji i inženjerstvu hrvatska sekcije IEEE. Predsjednik je znanstvenog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje – Centra za testiranje razvoj i obuku (HCR-CTRO) d.o.o.

Email:

Address:Croatia