Computational Intelligence (IEEE Slovenia CIS, CIS11) at ERK 2023 track Computer and Information Science (sessions CS.1 and CS.2)

#ERK #CIS #Computational #Intelligence #Računska #inteligenca #slovenia #evolutionary #erk #cis #computational #intelligence
Share

IEEE Slovenia CIS annual chapter meeting with technical presentations at ERK (Portorož, Slovenia)

Computational Intelligence (IEEE Slovenia CIS, CIS11) sessions at ERK have become a tradition, as the CIS11 chapter meeting with technical presentations at the ERK conference.  These meetings foster the mission of CIS1: "Advancing nature-inspired computational paradigms in science and engineering to foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity.". The chapter meeting also includes promotion of the other activities and events of the chapter, membership, and leadership engagement opportunities.

Organizer: Aleš Zamuda, CIS11 chair

Visit the IEEE CIS Slovenia website here: https://r8.ieee.org/slovenia-cis/

 

About the encompasing event: 32nd International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2023

The ERK 2023 conference will be held on September 28-29, 2023 in Congress Center Bernardin, Portorož, Slovenia. The conference is organized by the IEEE Slovenia Section together with Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana and other Slovenian professional societies. The Conference is bilingual, with presentations in English and Slovenian.

Visit the ERK 2023 conference website here: https://erk.fe.uni-lj.si/erk23.html

 

Other by IEEE CIS Slovenia Chapter currently promoted IEEE CIS events:

 

Links to co-sponsors of the event:  Date and Time

  Location

  Hosts

  Registration • Date: 28 Sep 2023
 • Time: 09:00 AM to 05:00 PM
 • All times are (UTC+02:00) Ljubljana
 • Add_To_Calendar_icon Add Event to Calendar
 • Congress Center Bernardin
 • Portorož, Slovenia
 • Slovenia
 • Room Number: D

 • Contact Event Host
 • Co-sponsored by IEEE Slovenia Section; Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana; UM FERI (included in EU project DAPHNE); and other Slovenian professional societies
 • Starts 27 September 2023 03:00 PM
 • Ends 28 September 2023 05:00 PM
 • All times are (UTC+02:00) Ljubljana
 • No Admission Charge


Agenda

IEEE Slovenia CIS annual chapter meeting

 • 9:00 in D (DD1) Letno srečanje odbora IEEE CIS/ IEEE CIS Meeting

Part A) Opening, welcome & materials (Portorož, 13:30 in D)

09:00-09:30 Participants arrival, registration

09:30 - Aleš Zamuda. Introducing awards & sponsors (IEEE Slovenia Section, UL FE, UM FERI).

09:35 - Aleš Zamuda. Reporting & review: Chapter meeting reporting on vTools.

09:45 - Aleš Zamuda. Chapter activities report for R8 (overview & discussion)

10:00 - Presented contribution from DAPHNE project at the meeting: Aleš Zamuda. Demo - DAPHNE: Integrated Data Analysis Pipelines for Large-Scale Data Management, HPC and Machine Learning.

10:15 - Discussion, Closing Remarks & Announcing ERK technical program CS with CS.1 and CS.2.

 

Part B) Technical papers (11:00-13:00, 14:00-16:00)

Track: Računalništvo in informatika / Computer and Information Science

Computer and Information Science

SEKC./SECT. CS.1 Računalniška inteligenca pri opazovanju Zemlje / Computational Intelligence in Earth Observation

28.09.2023 ob/at 11:00 v/in D
Preds./Chair: Aleš Zamuda

1. HIDRA-T – A Transformer-Based Sea Level Forecasting Method
Rus Marko, FRI, UL
Fettich Anja, SEA, LJ
Kristan Matej, FE, UL
Ličer Matjaž, SEA, LJ

2. Analiza pohitritve algoritma gručenja DBSCAN z lokalno-občutljivim zgoščevanjem
Lukač Niko, FERI, UM
Žalik, Borut, FERI, UM
Mongus Domen, FERI, UM
Kavran Domen, FERI, UM
Jesenko David, FERI, UM
Kohek Štefan, FERI, UM

3. Primerjava metod za izboljšanje prostorsko-časovne ločljivosti geoprostorskih podatkov
Cukjati Jernej, FERI, UM
Žalik, Borut, FERI, UM

4. Analiza možnosti uporabe odprtih podatkov pri določanju okoljskih vplivov na razvoj bolezni
Sevčnikar Lan, FRI, UL
Nastran Jurij, FRI, UL
Drofenik Vito, FRI, UL
Trobec Ana, BF, UL
Vajngerl Urška, BF, UL
Kifle Hana, FA, UL
Pivaš Anja, FA, UL
Kovač Luka, PF, UL
Popovski Damjan, FRI, UL
Jan Miha, FRI, UL
Halužan Vasle Ana, FRI, UL
Režen Tadeja, MF, UL
Starčič Erjavec Marjanca, BF, UL
Moškon Stane, Nirek d.o.o., Vrhnika
Juvančič Matevž, FA, UL
Verovšek Špela, FA, UL
Moškon Miha, FRI, UL

5. Zmanjševanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev v sadjarstvu s pomočjo digitalizacije
Kolmanič Simon, FERI, UM
Tojnko Stanislav, FKBV, UM
Unuk Tatjana, FKBV, UM
Žalik Borut, FERI, UM
Mongus Domen, FERI, UM

6. Sistem za analizo rečnega prometa z uporabo YOLO detektorja
Besednjak Žan, FRI, UL
Šajn Luka, FRI, UL

SEKC./SECT. CS.2 Operacijske raziskave skozi računsko inteligenco / Operational Research through Computational Intelligence

28.09.2023 ob/at 14:00 v/in D
Preds./Chair: Aleš Zamuda

7. Turn Action Extractions into Game Agent Module Decisions
Novak Damijan, FERI, UM
Fister Iztok, FERI, UM

8. Študija uporabe parametriziranih predlog poizvedb v preiskovalni platformi
Kohek Štefan, FERI, UM
Pur Aleksander, MNZ, LJ
Roj Lea, FERI, UM
Brumen Matej, FERI, UM
Jesenko David, FERI, UM
Lukač Niko, FERI, UM

9. Pristop AS3D in problem zaporedij z nizkimi avtokorelacijami
Herzog Jana, FERI, UM
Brest Janez, FERI, UM
Bošković Borko, FERI, UM

10. Varnost in računalništvo v oblaku: premik k uporabnikom
Jelenc David, FRI, UL

11. Kibernetski napad z izsiljevalskim virusom kot storitev – Študija primera v državni upravi
Tavčar Boštjan, ŠC PET, Lj

 Full ERK conference proceedings link: https://erk.fe.uni-lj.si/2023/erk23.pdf

IEEE CIS Slovenia website link: https://r8.ieee.org/slovenia-cis/